Dva kamina u Vili Radin u Vodicama

Ovaj zanimljivi projekt započeo je kao rukom nacrtana krivulja što je trebao biti tlocrt budućeg kamina. Nakon prvih idejnih rješenja u našem projektnom uredu, s ekskluzivnim ložištem, klijent je prihvatio naš prijedlog i krenuli smo u izradu ovog kamina osobitog dizajna s postoljem od mramora Crema Marfil. Drugi kamin je bio jednostavnijeg dizajna, u kojem dominira impresivno veliko ložište Axis.