Kamin Columbus

Ovaj model kamina u interesantom je kontrastu s crvenim zidom u pozadini na kojem se još više ističe njegov zaobljeni oblik. fotograf: Milorad Krunić Gero