Kamin Indiana

Model kamina Indiana s kutnim ložištem izrađen je od kamena Bihacita.