Kamin Logos

Blago zaobljeni profil okvira od prirodnog kamena Bihacita zaokružuje pogled na vatru, na ovom jednostavnom kaminu Logosu, također jednom od najpopularnijih u našoj ponudi.