Kamin Luxor s bočnim nišama

Niše u sklopu kamina mogu se koristiti kao zanimljiva biblioteka. Jasno, treba paziti da su dovoljno udaljene do ložišta kao u ovom primjeru.