Kamin prema skici u hotelu u Baškoj Vodi

U jednostavan stilski kameni portal montirano je električno ložište Whitwell 511 R.