Kamin prema skici

Ovaj kamin projektirali smo prema slici koju je klijent poslao, prilagodivši ga tehničkim uvjetima i dimenzijama ložišta.