Klasični kamin s prizmatičnim ložištem

Ovaj model kamina sličan je standardnom modelu Facettes, odlikuju ga stupovi od svijetlog kamena i profilirana kamena greda.