Klasični kaminski portal

Ovaj klasični kamin je u fazi sušenja da bi se glave i gornji vijenac dobro fiksirale za stupove.