Krušna peć s radnim plohama

Primili smo e-mailom sliku naše krušne peći s dodatnim radnim plohama. Hvala g. Feljanu, uvijek nas razvesele slike naših gotovih proizvoda.