Prizmatični kamin

Prizmatično ložište na uskom postolju idealno je za prostore malih dimenzija.