Prva vatra u kaminu Urania

Raskošan dojam ovog kamina postignut je teksturom mramora Emperadora i velikim ložištem Axis.