Rustikalni kamin s policama

Ovaj model rustikalnog kamina projektiran je tako da zajedno s policama i nišama čini skladnu cjelinu koja popunjava prostor između dva zida.