Rustikalni kamin Viggo

Rustikalni kamin Viggo u ovom primjeru je u procesu popunjavanja fuga između elemenata od francuskog kamena garda.