Stilski kamin

Osebujni dizajn ovog modela kamina prikladan je za prostore većih dimenzija gdje kamin može dominirati cijelim zidom.