Suvremeni kamin s otvorenim ložištem

Iako klijenti rijetko odabiru otvoreno ložište jer zatvoreno ložište pruža veću učinkovitost i iskoristivost drva, ako je naglasak na efektu, a ne na grijanju, to može biti dobro rješenje, kao u primjeru ovog elegantnog suvremenog kamina.