Suvremeni kutni kamin Luxor

Naš omiljeni model kamina Luxor klijent je želio podići na više postolje, pa smo ga projektirali i izveli prema njegovoj želji.