Ugrađeno ložište Invicta u postojeći kamin

Klijent je u svoj otvoreni kamin poželio ugraditi zatvoreno ložište. Ovdje možete pogledati stanje prije i nakon ugradnje ložišta Selenic 700 proizvođača Invicta.